شورای علما کمیسیونی را برای ارائه طرح جهت اصلاح جامعه ایجاد کرد


شورای علمای افغانستان پس از فرمان رییس وستر غنی، کمیسیونی را برای ارائه طرح جهت اصلاح جامعه ایجاد کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی اخیراً فرمانی را صادر کرده که در آن شورای علمای افغانستان موظف شده است تا کمیسیونی را به ریاست قیام الدین کشاف رییس شورای علمای کشور در راستای ارائه و تطبیق طرح پیشنهادی علما در خصوص اصلاح جامعه ایجاد کند.

مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علمای کشور امآنلاین شنبه (۱۲ اسد) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که این کمیسیون ۲۴ نفری با سه کمیته کاری براساس فرمان رییس وستر ایجاد شده تا جهت اصلاح جامعه طرح جامع را به حکومت پیشنهاد کند.

آقای کشاف افزود که کمیته اول در راستای تقویت ارشاد و جلوگیری از هرنوع فساد، کمیته دوم در راستای انسجام علما و ایجاد دارالافتاح در سطح کشور و کمیته سوم هم در راستای انسجام نصاب مدارس دینی طرح‌های را با جزئیات آماده کرده و به رییس وستر پیشنهاد خواهند کرد تا حکومت آن را عملی سازد.

او خاطر نشان کرد، از آنجایی که افغانستان یک کشور اسلامی است، تقویت ارشاد، جلوگیری از فساد، انسجام امور علما و تنظیم نصاب مدارس دینی حیثیت شاهرگ اصلاحی جامعه اسلامی را دارد.

به گفته او، این کمیته‌ها در چوکات کمیسیونی برای تطبیق پیشنهادهای علما در راستای اصلاح جامعه کارهای خود را بزودی آغاز کرده و جهت تطبیق به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.

با این وجود، محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رییس وستر غنی در امور سیاسی نیز گفت که رییس وستر این کمیسیون را به پیشنهاد علما برای تحقق اهداف اسلامی در کشور ایجاد کرده است.

عالمان دینی در نشستی که چندی پیش در خیمه لوی جرگه فتوایی را به منظور ایجاد صلح در کشور صادر کردند، به حکومت پیشنهادی مشخصی را برای اصلاح جامعه ارائه کرده بود.

آقای اخپلواک افزود که رییس وستر می خواهد با عملی کردن پیشنهادهای علمای کشور، ارگ و منبر را بیشتر باهم نزدیک سازد.

او تاکید کرد که پیشنهادهای علمای در موارد یاد شده جداً از سوی اداره‌های حکومتی عملی خواهند شد.

این در حالی است که حدود ۲۹۰۷ عالم دینی در اواخر ماه مبارک رمضان در کابل گرد هم آمده بودند و ضمن صدور فتوای صلح در کشور پیشنهاداتی را جهت اصلاح جامعه به حکومت پیشنهاد کرده بودند که رییس وستر براساس پیشنهاد آنان فرمان تشکیل کمیسیونی را از شورای علما صادر کرده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر