شکی نیست بی‌ثباتی به وجود آمده در خاورمیانه در اثر تجاوز آمریکا است
ظریف وزیر امور خارجه نامه ای در مورد برجام به همتایان خارجی خود در جهان نوشت.