شیرینی نوروز به کام قاچاقچیان موادمخدر تلخ شد
فرمانده انتظامی کهنوج گفت: ۱۴۰ کیلوگرم تریاک توسط پلیس کهنوج از قاچاقچیان مسلح کشف شد.