شیطنت دشمنان خدشه‌ای بر روابط ایران و عراق وارد نمی‌کند
استاندار کرمانشاه گفت: شیطنت‌هایی که از سوی دشمنان بعضا مشترک ایران و عراق صورت می‌گیرد نمی‌تواند خدشه‌ای بر روابط عمیق ۲ کشور بخصوص در حوزه اقتصادی وارد کند.