صابر قدیمی با چه کتابی در سی و یکمین نمایشگاه کتاب حضور دارد؟
مجموعه ترانه های صابر قدیمی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.