صادرات محصولات دانش بنیان ۵۲ شرکت حوزه سلامت به سایر کشور‌ها/ اعطای گرنت به طرح‌ها بدون سقف بودجه‌ای
رئیس دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت گفت: اکنون ۵۲ شرکت دانش بنیان محصولات خود را به کشور‌های دنیا صادر می‌کنند.