صادرات پیرانشهر به بیش از ۲۹۰ هزار تن رسیدرئیس اداره صنعت، معدن و تجارت پیرانشهر گفت: امسال صادرات پیرانشهر ۲۹۴ هزار و ۷۹ تن به ارزش ۱۰۰ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۲۵۰ دلار بوده است.