صادرات ۱۲ میلیون تنی سیمان به ۱۷ کشور جهان
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، گفت: در ۹ ماهه امسال، ۱۲ میلیون تن سیمان به ۱۷ کشور جهان صادر شده است.