صاعقه در رواندا ۱۶ قربانی گرفتدر دو روز گذشته صاعقه در مناطق جنوبی کشور آفریقایی رواندا دست کم ۱۶ نفر را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد.