صدای چندین انفجار در دمشق شنیده شد
صدای انفجارهایی مهیب در پایگاه هوایی المزه در نزدیکی شهر دمشق پایتخت سوریه شنیده شد.