صدها مهاجر افغان از ترکیه اخراج شدند


صدها مهاجر افغان از ترکیه اخراج شدند

صدها مهاجر افغان و سوری مقیم ترکیه که فاقد اسناد و مدارک اقامت در آن کشور بودند، به کشورهای شان برگشت داده شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ نویسنده دولتی ترکیه، آناتولی، گزارش داده است که در این میان ۳۲۴ پناهجوی افغان شامل بوده که همه در ولایت “ازمیر” بازداشت شده بودند.

آناتولی همچنان گزارش داده است که این مهاجران در جریان “عملیات مبارزه با قاچاق انسان” در ولایت‌های آن کشور که در امتداد دریای اژه موقعیت دارد، بازداشت شده اند.

قاچاقبران انسان مهاجرانی را که از مسیر ترکیه رهسپار اروپا اند، با عبور از دریای اژه به یونان انتقال می‌دهند.

صدای امریکا نوشت که مقام‌های ترکی همچنان از دستگیری نزدیک به ۹۰ پناهجوی سوری، به شمول زنان و کودکان، در شماری از ولایت‌های ترکیه نیوز داده است.

ترکیه یکی از مسیرهای مزدحم عبور پناهجویان، عمدتاً شهروندان افغان، سوریه و عراق به کشورهای اتحادیۀ اروپایی است.

سازمان عفو بین المللی هفته گذشته گزارش داد که در کمتر از چهار هفته، حدود ۷۱۰۰ مهاجر افغان، جبراً از ترکیه به افغانستان برگشت داده شده است، اما حکومت ترکیه مدعی است که این پناهجویان داوطلبانه به کشور شان برگشته اند.

ترکیه بیش از هر کشور دیگر میزبان بلندترین رقم مهاجران است. بر اساس آمار وزارت داخله ترکیه، تنها سه میلیون مهاجر سوری در این کشور اقامت دارد. این وزارت شمار مهاجران افغان مقیم ترکیه را حدود ۱۵۰ هزار نفر تخمین کرده است.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل