صدور بیش از ۱۷ هزار کارت سلامت رانندگان در همدان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از صدور ۱۷ هزار و ۶۷۲ کارت سلامت برای رانندگان استان نیوز داد.