صدور حکم اعدام برای ۴۵ نفر در لیبی به دلیل کشتار تظاهرکنندگان
دادگاهی در لیبی ۴۵ نفر را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در طرابلس در زمان قیام مردم این کشور بر ضد معمر قذافی به اعدام محکوم کرد.