صفحه نخست روزنامه اردبیل شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه
تصویر صفحه نخست روزنامه اردبیل شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه را در گروه استان های باشگاه نیوزنگاران مشاهده کنید.