صلاحیت تصمیم‌گیری در دست ما نیست/ ملت باید خود راه چاره پیدا کند


صلاحیت تصمیم‌گیری در دست ما نیست/ ملت باید خود راه چاره پیدا کند

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به حمله تروریستی در غرب شهر کابل گفته که امكانات و تسليحات كشور را در اختیار ندارد و صلاحیت تصمیم‌گیری نیز در دست او نیست تا از شرف، حیثیت و جان مردم دفاع کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای محقق در پیامی؛‌ حمله انتحاری عصر آنلاین چهارشنبه (۲۴ اسد) در مرکز آموزشی در دشت برچی در غرب شهر کابل که دستکم ۴۸ شهید و ۶۷ زخمی بر جای گذاشت را به شدت محکوم کرده است.

وی، با اشاره به حمله طالبان به شهر غزنی؛ تلفات نیروهای امنیتی در بغلان و فاریاب و حمله انتحاری در غرب شهر کابل، هفته جاری را هفته خونین برای مردم افغانستان خوانده است.

آقای محقق افزوده:”آنچه كه در اين مايه تأثر است بى برنامگى دولت در امر دفاع از ولايات و مراكز نظامى و امنيتى كشور وعدم مشورت با نیوزگان امنيتى و نظامى اين سرزمين است و بدتر از آن بازى‌هاى پيدا و پنهان مشكوك در قبال دشمنان وطن است ، داعشى‌هاى تكفيرى كه هر از گاه يك مسجد و يا آموزشگاه مردم را بخون مي‌كشند و صدها نفر بيگناه را بخون مي‌نشانند ، يك آنلاین در جلال آباد آنلاینى ديگر در هرات و يك آنلاینهم در گرديز و آنلاینى در كابل ، با كمال تأسف همين خون آشامان در تصادم بين طالبان و داعشيان در ولات جوزجان با امكانات ملت از محاصره طالبان كشيده شده با احترام به شبرغان و بعد به كابل انتقال ميابند ، پس ملت به چه كسى اعتماد كنند وكدام حكومت از اين مردم دفاع كند.”

وی بیان داشته:”مجموع حوادث هفته جارى و صدها شهيد اين حوادث ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه ملت بي‌دفاع است و بايد خود راه چاره پيدا كنند اما مشكل ديگر اينكه اگر مردم به خاطر دفاع از جان و مال ناموس‌شان در برابر گروه‌هاى افراطى و تكفيرى با فروختن مال و دارايى شان سلاح تهيه كنند آنان به عنوان مسلح غير مسوول شناخته شده پيش از طالب و داعش حكومت به سراغ آنان می‌روند و خود حكومت هم كه براى دفاع از مناطق برنامه ندارند وكساني كه در راس هرم حكومت اند هيج تعلق خاطر به ملت ندارند ونمي‌دانند كه چگونه در برابر تشكیل‌هايى كه سيل آسا از خارج سرازير می‌شوند آرايش نيرو كنند وم ناطق را حفظ كنند و خارجى‌ها هم به اين دلخوش دارند كه حكومت هم پيمانى دارند غافل از اينكه ملت در حال تباه شدن است وحكومت داران فقط مشغول سرمايه اندوزى در خارج كشور است .”

معاون دوم ریاست اجرایی در اخیر تاکید کرده:”عذر تقصير به پيشگاه افغانستان بخون نشسته و ملت عزيز، برايتان غمگینم، و دست ما كوتاه و خرما بر نخيل ، امكانات و تسليحات كشور در اختيار ما نيست و صلاحيت تصميم‌گيرى هم در دست ما نيست تا از شرف، حيثييت و جان و هستى‌تان دفاع كنيم ولى در كنارتان هستيم .”

نویسنده وستر- کابل