صلح خواهان هلمندی دعوت مجلس نمایندگان را رد کرده است


صلح خواهان هلمندی دعوت مجلس نمایندگان را رد کرده است

کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می‌گوید که صلح خواهان هلمندی دعوت مجلس برای دیدار از این خانه را رد کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجلس نمایندگان کمیسیون امنیت داخلی مجلس را برای دیدار از صلح خواهان هلمندی موظف کرده بود.

همچنین رییس مجلس به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس گفته بود تا صلح خواهان هلمندی را به این مجلس دعوت کند؛ اما گفته می‌شود که این درخواست مجلس از سوی صلح خواهان رد شده است.

محمد اقبال صافی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می‌گوید که صلح خواهان هلمندی گفته اند که آنان نمی‌خواهند با هیچ نهاد رسمی حکومتی دیدار کند و این خواسته مردم افغانستان از صلح خواهان هلمندی برای حفظ بی طرفی این کاروان است.

صلح خواهان هلمندی از چند آنلاین به این طرف در مقابل سفارت امریکا در کابل خیمه زده و خواستار ختم جنگ و آغاز گفتگوهای صلح شده اند.

گفته می‌شود، سفارت امریکا تا هنوز به این صلح خواهان پاسخ نداده است و این کاروان گفته است که با ارسال نامه به مجلس سنای امریکا، مستقیماً با مردم آن کشور نیز تماس خواهند گرفت و این خواسته شان را مطرح خواهند کرد.

صلح خواهان هلمندی پس از رسیدن به کابل گفته اند که خواسته صلح شان را به تمامی سفارت‌های کشورهای دخیل در جنگ افغانستان در میان می‌گذارند.

همچنین، این صلح خواهان خواسته‌های شان را با حکومت افغانستان و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در میان گذاشته‌اند.

رییس وستر غنی ضمن استقبال از خواسته‌های این صلح جویان گفته که اگر طالبان بخوهد برای یک سال آتش بس را در کشور تمدید خواهد کرد.

نویسنده وستر- کابل