صلح و سازش بین دو عشیره در خرمشهر
رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت : دو عشیره در خرمشهر که سال گذشته با هم اختلاف و درگیری داشتند باهم مصالحه کردند.