صلح ۲ طایفه پس از ۷ سال در روز عید مبعث
بخشدارغیزانیه از توابع اهواز از صلح و سازش ۲ طایفه از روستای عوافی بخش غیزانیه در روز عید مبعث نیوز داد.