ضرب الاجل دو ماهه دولت به رسانه ها
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد که بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور  این کشور، تمامی جرم های مالیاتی رسانه‌ها عفو شده است اما رسانه ها باید قرض هایشان را تا دو ماه دیگر تصفیه کنند.