ضرورت بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی
نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی گفت: باید تولید داخلی را بالاببریم و مردم نیز کالای داخلی  مصرف کنند که این امر باعث اشتغال و رونق تولید در جامعه می‌شود.