ضرورت فرهنگ سازی کمک به آزادسازی زندانیان مالی
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر تقویت انگیزه کمک به آزادسازی زندانیان مالی در جامعه تاکید کرد.