طالبان جنگ شدیدی را برای تصرف و تخریب بند سلما به راه‌ انداخته اند


طالبان جنگ شدیدی را برای تصرف و تخریب بند سلما به راه‌ انداخته اند

یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که طالبان مسلح جنگ شدیدی را برای تصرف و تخریب بند سلما در هرات راه اندازی کرده اند.

به گزارش نیوزگزری وستر؛ غلام فاروق مجروح نمایندگان مردم هرات در نشست امآنلاین دوشنبه (۲۰ حمل) مجلس نمایندگان گفت: “جنگ در اطراف بند سلما هم اکنون که من با شما صحبت می‌کنم ادامه دارد و طالبان مسلح قصد دارند این بند را در کنترل خود درآورند”.

آقای مجروح افزود که طالبان مسلح به دستور استخبارات خارجی قصد تخریب این بند را دارند.

او تاکید کرد که طالبان مسلح از سه آنلاین پیش تحرکات و درگیری شدیدی را به منظور تصرف بند سلما در اطراف این بند آغاز کرده اند.

این عضو مجلس با انتقاد از کندک ارتش مستقر در اطراف بند سلما، گفت که فرمانده این کندک ارتش بی‌کاره است و برای دفع حملات دشمن هیچ اقدامی نکرده است.

آقای مجروح گفت که شماری از مجاهدین سابق در دفاع از بند سلما برخواسته اند و در برابر طالبان مقاومت می‌کنند و تاهنوز چندین نفر “شهید” نیز داده اند.

او تاکید ورزید که اگر حکومت مرکزی هرچه زودتر اقدم نکند، بند سلما توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب خواهد شد.

بند سلما دو سال پیش با کمک مالی کشور هند به بهره سپرده شد.

این بند که بنام بند دوستی افغانستان و هند نیز نام گذاری شده،  ۴۲ میگاوات برق تولید می کند و ظرفیت ذخیره ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را دارد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر