طالبان حاکمان مسیر راه فارسی هستند


طالبان حاکمان مسیر راه فارسی هستند

ولسوال فارسی هرات می‌گوید که مسیر راه رفت و برگشت به ولسوالی شان امنیت نداشته و طالبان در آن مسیر حضور دارند.

به گزارش وسترنیوز، او می‌گوید که طالبان این مسیر از ولسوالی‌های همجوار آن هستند.

محمد مشفق، ولسوالی فارسی هرات می‌گوید که اکنون مسیر ولسوالی شان امنیت نداشته و طالبان در بخش‌های مختلف آن حضور دارند.

او تاکید کرده که طالبان مسیر راه از ولسوالی‌های شیدند و ادرسکن هستند.

به گفتۀ آقای مشفق در مسیر راه، هیچ پوستۀ امنیتی وجود ندارد و تنها طالبان بر شاهراه‌ حاکمیت دارند.

او گفته حضور طالبان در مسیر سبب شده که پروژه‌های انکشافی در ولسوالی فارسی تطبیق نشود.

بنا بر گفته‌های ولسوال فارسی، پیش از این سه پوستۀ امنیتی در مسیر راه فعال بوده که حضور طالبان را کم رنگ کرده بود اما اکنون هیچ پوستۀ امنیتی هم در مسیر فعالیت ندارد.

با این وجود آقای مشفق وضع امنیتی ولسوالی‌اش را خوب توصیف کرده و می‌گوید نگرانی اش مربوط به حضور طالبان در مسیر راه‌ منتهی به مرکز هرات می‌باشد.

در همین حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که پوسته‌های امنیتی به دلیل آسیب پذیر بودن آن منتقل شدند.

او گفته‌ پوسته‌های امنیتی تبدیل به پایگاه‌ نظامی تبدیل شده و نظارت بر مسیر راه فارسی را دارند.

فرهاد افزوده که در پیوند به امنیت مسیر راه هم، با والی و فرماندۀ پلیس هرات صحبت می‌شود و این چالش برطرف خواهد شد.

فارسی دورترین ولسوالی به مرکز هرات است و در گذشته اختلافات قومی یکی از نگرانی‌های آن بخش بود.

گفته‌هایی هم وجود دارد که قسمت زیادی از مردم آن ولسوالی مسلح هستند.

یحیی فولادی – ولایت هرات