طالبان در فراه پنج سرباز را از موتر پائین کردند


طالبان در فراه پنج سرباز را از موتر پائین کردند

طالبان در مرکز ولایت فراه پنج سرباز پلیس را از موتر پائین کرده یک تن را تیرباران کردند و چهار تن دیگر هم نا معلوم هستند.

به گزارش نویسنده وستر، این رویداد صبح امآنلاین در مرکز فراه رخ داده است.

جمیله امینی، عضو شورای ولایتی فراه گفته که طالبان در مرکز ولایت فراه یک موتر پلیس را توقف داده پنج تن را از موتر پائین کردند.

او می‌گوید که یک تن از این سربازان پلیس توسط طالبان تیرباران شده است.

به بیان امینی پس از تیرباران این سرباز پلیس چهار تن دیگر هم نا معلوم هستند.

وی تاکید کرده که طالبان در بخش‌های مختلف مرکز فراه حضور یافته و دست به چنین کارهایی می‌زنند.

دفتر والی و فرماندهی پلیس ولایت فراه در پیوند به این رویداد حاضر به صحبت نشدند.

طالبان هم تاکنون این نیوز را به گردن نگرفته‌اند.

در این آنلاینها حملات طالبان بر پلیس ولایت فراه افزایش یافته است.

نویسنده وستر – ولایت فراه