طالبان غور بالای مسافران حمله کردند


طالبان غور بالای مسافران حمله کردند

طالبان در مرکز ولایت غور شهر فیآنلاینکوه بالای مسافران حمله کرده که یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند.

اقبال نظامی، سخنگوی فرماندهی پلیس غور به وسترنیوز گفته که این رویداد آنلاین پیش رخ داده است.

او گفت: “افراد مسلح طالبان بعد از ظهر آنلاین پیش بر موتر حامل مسافرین در بازار بره خانه حمله کردند که یک تن کشته و دو تن دیگر شان زخمی شدند.”

مسافران این موتر از ولایت هرات به طرف فیآنلاینکوه در حرکت بودند.

پلیس گفته که در پیوند به این حملۀ طالبان تاکنون کسی دستگیر نشده اما تحقیقات آنان آغاز شده است.

طالبان در این مورد چیزی نگفتند.

دو آنلاین پیش از همین منطقۀ بره‌خانۀ ولایت غور حدود ۲۰۰ تن از مردم بسیج شده سلاح گرفتند و در برابر طالبان به میدان رفتند.

نویسنده وستر – ولایت غور