طالبان غور تبلیغات را افزایش دادند


طالبان غور تبلیغات را افزایش دادند

در دو ولسوالی ولایت غور طالبان تجمع کرده و بر ضد دولت تبلیغ می‌کنند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به وسترنیوز گفت که طالبان در دولتیار و چهارسده بر ضد دولت تبلیغ می‌کنند.

او می‌گوید هر چند افراد آن گروه در گذشته هم بر ضد دولت شعار می‌دادند اما در این آنلاینها حرف‌های داغ تری در برابر دولت به زبان می‌آورند.

آقای خطیبی دلیل این تبلیغ ضد دولتی را جذب نیروهای جوان و مردم ولسوالی‌ها به صفوف طالبان عنوان کرده است.

سخنگوی والی می‌گوید آنان بیشتر به روستاهای غور و به هدف سربازگیری سفر می‌کنند.

او گفته به دلیل آنکه این حرکت‌ها در ساحۀ حضور آنان انجام می‌شود، دولت توان ایستادگی در برابر آنان را ندارد.

خطیبی همچنین افزوده که آنان از طریق علمای دین تلاش دارند تا از حضور یافتن جوانان در گروه طالبان جلوگیری کنند.

دو ولسوالی دولتیار و چهارسده در گذشته از نا امن‌ترین بخش‌های ولایت غور بوده و اکنون هم طالبان زیادی در این دو ولسوالی حضور دارند.

دولتیار سال‌های پیش برای چند آنلاین به دست طالبان هم سقوط کرده بود.

نویسنده وستر – ولایت غور