طالبان فراه؛ خفاش‌های خفته و در انتظار فرصت


طالبان فراه؛ خفاش‌های خفته و در انتظار فرصت

طالبان همچنان خطری جدی بر مرکز فراه بوده و هنوز هم این ولایت را ترک نکردند.

این مطلب را شهلا ابوبکر، نمایندۀ مردم فراه در شورای ولایتی به وستر گفته است.

او می‌گوید که حضور طالبان در اطراف شهر فراه کاملا احساس می‌شود و با خاموش شدن عملیات پاکسازی آنان دوباره در این ولایت جان می‌گیرند.

این نمایندۀ مردم خواسته تا دولت طرح جدی‌تری بخاطر عقب زدن طالبان روی دست بگیرد.

به گفتۀ او در حال حاضر طالبان در ولسوالی‌ و روستاهای اطراف شهر حضور داشته و انتظار توقف عملیات هستند.

در همین حال محب‌الله محب، سخنگوی پلیس فراه می‌گوید که عملیات پاکسازی در این ولایت خاموش نخواهد شد.

او گفته هم اکنون عملیات پاکسازی خانه به خانه آغاز شده و در راس عملیات فرماندۀ پلیس فراه حضور دارد.

محب افزوده که تا پایان پاکسازی ولایت فراه عملیات توقف نخواهد کرد.

در یک ماه اخیر ولایت فراه نا امن‌ترین آنلاینهایش را سپری کرده است.

طالبان در چند مورد تا نزدیکی دفتر والی آن ولایت پشروی کرده و در آستانۀ سقوط شهر قرار داشتند.

از سه هفته به این طرف عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در برابر طالبان آغاز شده است.

نویسنده وستر – ولایت فراه