طالبان چند هزار نیرو در افغانستان دارد؟


طالبان چند هزار نیرو در افغانستان دارد؟

تحقیقات یک استاد دانشگاه در دانشگاه سلطنتی لندن نشان می‌دهد که شمار اعضای طالبان افغانستان بسیار بیشتر از برآوردهایی است که مقامات آمریکایی از تعداد نیروهای این گروه دارند.
طالبان افغانستان در حال پیشروی و کسب مناطق بیشتر است و اکنون این گروه در قوی‌ترین حالت خود در ۱۷ سال گذشته و از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۰۱ قرار دارد.
برآوردهای مقامات آمریکایی حاکی از آن است که شمار اعضای طالبان از ۲۰ هزار نفر در سال‌های اخیر به ۶۰ هزار نیرو در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است، اما «آنتونیو گیوستوزی» استاد دانشگاه سلطنتی لندن معتقد است که این آمار بسیار بیشتر از میزان اعلام شده است.
براساس تحقیقات گیوستوزی که بارها تحقیقات متعددی را درباره طالبان انجام داده است این گروه حدود ۱۵۰ هزار نیرو دارد که ۶۰ هزار نفر آن‌ها اعضای تمام وقت و بقیه نیروها نیز اعضای محلی و نیمه وقت طالبان هستند.
به گزارش «تی.آر.تی»، حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای این گروه در زمینه اطلاعات، تدارکات، تبلیغات، عدلیه و دیگر جوانب غیرنظامی طالبان فعالیت می‌کنند. این گروه در حوزه گسترده‌ای از مناطق روستایی افغانستان ارائه خدمات کرده و به جمع‌آوری مالیات و اعمال قانون می‌پردازد.
این استاد دانشگاه ادامه داد که از مجموع ۱۵۰ هزار عضو طالبان، اعضای محلی این گروه به ندرت در خارج از روستاهای و محل اقامت خود می‌جنگند.
وی افزود، از نظر استراتیژیک این اعضای تمام وقت و متحرک طالبان اهمیت دارند زیرا این نیروها حرفه‌ای‌تر بوده و برای حمله به شهرها و مواضع امنیتی به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند.
چندی پیش سربازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا در گزارشی درباره شمار نیروهای طالبان مجموع اعضای این گروه را ۴۰ هزار نفر تخمین زده بود اما نشریه «لانگ‌وار ژورنال» با توجه به شدت درگیری‌ها در افغانستان و شمار تلفات طالبان به گفته نیروهای افغان، آمار ارائه شده توسط مقامات آمریکایی را غیرمنطقی خواند.
به گفته «بیل راجیو» سردبیر این نشریه، شمار اعضای طالبان بیش از ۱۰۰ هزار نفر بوده و برآورد ۱۵۰ هزار نفری این نیروها منطقی بنظر می‌رسد.