طبیعتی بکر در دل کوهستان‌های زاگرسسفر به مهاباد و بازدید از بهشت پرندگان ایران به شما آرامشی دلنشین و به یاد ماندنی هدیه می‌دهد.