طبیعت گردی موضوع اصلی بیست‌ و‌ یکمین ماهنامه «داروگ»
ماهنامه‌ «داروگ» نشریه‌ کودک و نوجوان دوستدار محیط‌زیست، طبیعت گردی را موضوع اصلی بیست و یکمین شماره خود قرار داده است.