طرح اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها بعد از تعطیلات مجلس به کمیسیون حقوقی ارائه می‌شودرئیس کمیته حقوقی کمیسیون حقوقی‌ گفت: بعد از تعطیلات مجلس تلاش داریم طرح اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها را به کمیسیون حقوقی ارائه کنیم.