طرح تعیین معاش برای اعضای شوراهای ولسوالی از سوی مجلس آماده می‌شود


طرح تعیین معاش برای اعضای شوراهای ولسوالی از سوی مجلس آماده می‌شود

مجلس نمایندگان با ایجاد طرح تعیین معاش برای اعضای شوراهای ولسوالی موافقت کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ شماری از اعضای مجلس در نشست امآنلاین چهارشنبه (۳۰ جوزا) به تالار عمومی مجلس پیشنهاد کردند تا این مجلس طرحی را به منظور تعیین معاش برای اعضای شوراهای ولسوالی آماده کند.

این پیشنهاد با رای تایید نمایندگان مواجه شد و قرار شد تا طرحی در این زمینه از سوی مجلس آماده گردد.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان هنگام رای گیری این طرح گفت، کم علاقه گی مردم برای راهیابی در شوراهای ولسوالی نگران کننده است و با این طرح نگرانی‌ها در این زمینه رفع خواهد شد.

پیش از این ارگان‌های محلی اعلام کرده بود که اعضای شوراهای ولسوالی معاش ندارند و به همین دلیل انتخابات شوراهای ولسوالی با استقبال کم نامزدان احتمالی مواجه شده است.

همچنین، در نشست امآنلاین مجلس، ایجاد طرح قانون برای کارمندان موسسات غیر دولتی نیز از سوی مجلس تایید شد.

آماده سازی این طرح نیز از سوی برخی اعضای مجلس پیشنهاد شده بود. پیش از این برخی نمایندگان از عدم دست یابی کارمندان غیر دولتی به حقوق شان شکایت کرده بودند. به گفته آنان، موسسات غیر دولتی بر اساس قانون خدمات ملکی، حقوق کارمندان شان را رعایت نمی‌کنند و هیچ طرچ طرحی هم در زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر، طرح قانون بانک مرکزی افغانستان از سوی وزارت عدلیه جهت تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد.

این طرح که در ۱۵ فصل و ۱۳۶ ماده ترتیب شده است، تنظیم تشکیل و طرز فعالیت بانک مرکزی را در بر گرفته است.

محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه هنگام ارائه این طرح به مجلس نمایندگان گفت که پیش از این بانک مرکزی بر بنیاد فرمان تقنینی سال ۱۳۸۲ رییس وستر وقت فعالیت می‌کرد که خلاهای زیادی در آن طرح وجود داشت و بر اساس طرح جدید تغییرات مبتنی بر ضرورت وضعیت مالی در سطح کشور و جهان در بانک مرکزی به وجود خواهد آمد.

آقای هاشمی افزود که این طرح جدید قانون بانک مرکزی بر اساس معیارهای بین المللی ترتیب شده است.

به گفته او، با تصویب و توشیح این طرح، ثبات مالی در کشور حفظ خواهد شد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر