طرح جامع امنیتی غرب کابل تهیه می‌شود


طرح جامع امنیتی غرب کابل تهیه می‌شود

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست وستری می‌گوید که یک کمیته مردمی متشکل از افراد ملکی و نظامی طرح جامع امنیتی غرب شهر کابل را تهیه خواهد کرد و این طرح برای تطبیق با مقام‌های امنیتی در میان گذاشته می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست وستری با نشر نیوزنامه‌ای گفته که جلسه‌ای بزرگی پیرامون مشکلات امنیتی در غرب کابل با حضور جمعی از علمای دینی و بزرگان و آمران حوزه‌های امنیتی غرب کابل آنلاین پنجشنبه (۱۵ سنبله) به ریاست سرور دانش برگزار شد.

آقای دانش در این جلسه تأکید کرد که دشمن، تمام توانایی خود را به کار گرفته و با نهایت بی‌رحمی بزرگترین فاجعه را بر مردم افغانستان مخصوصاً شهروندان غرب کابل تحمیل می‌کند و این می‌طلبد که حکومت و ارگان‌های امنیتی به صورت عاجل برای جلوگیری از اهداف شوم دشمن دست به کار شوند.

وی با اشاره به اینکه حکومت و نیروهای امنیتی کشور با تمام توان برای تأمین امنیت مردم، شبانه آنلاینی تلاش می‌کنند گفت که اتهامات و شایعاتی که ندانسته در فضای عمومی مطرح می‌شود و حکومت را در موضوعات امنیتی متهم می‌کند، تنها افکار عمومی را به انحراف می‌کشاند و جز ایجاد فاصله میان مردم و حکومت دیگر هیچ کمکی به تأمین امنیت مردم غرب کابل نمی‌کند.

استاد دانش هماهنگی نخبگان و احزاب سیاسی برای چگونگی تأمین امنیت، بررسی مشکلات و مشارکت مؤثر مردم غرب کابل در روندهای سیاسی و دموکراتیک را یک امر نهایت ضروری و مبرم عنوان کرد و گفت:”نخبگان و احزاب سیاسی اگر به روش و رویکرد فعلی‌شان تجدید نظر نکنند، آسیب‌های بیشتری از داخل بر مردم ما تحمیل خواهد شد که جبران آن خیلی سخت خواهد بود.”

در خصوص طرح امنیتی مساجد، استاد دانش این طرح را یک الگوی نسبتاً موفق عنوان کرد و تأکید ورزید که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی، این الگوی امنیتی به سایر مراکز عمومی آموزشی و دانشگاه‌های خصوصی نیز تعمیم داده شود.

وی تأکید کرد که طرح‌های پیشنهادی کمیسیون عالی هماهنگی تأمین امنیت مساجد به مقامات ذیربط ارائه شده و تحت بررسی قرار دارد. وی همچنین به طرح جامع امنیتی مناطق مرکزی افغانستان اشاره کرد و تصریح کرد که این طرح توسط ارگان‌های ذیربط همچنان تحت پیگیری قرار دارد.

در این جلسه موضوعات و مشکلات امنیتی از جانب شرکت‌کنندگان جلسه و نیز آمران حوزه‌های امنیتی ارائه شد و نظرات‌شان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان از حکومت و ارگان‌های امنیتی به صورت جدی مطالبه کردند که امنیت را در غرب کابل به صورت فوری و مؤثر تأمین کنند. به گفته شرکت‌کنندگان، فجایع اخیر که به صورت هدفمند و پی هم مردم غرب کابل را قتل عام می‌کند، مردم را در برابر این مطالبۀ قانونی و شهروندی شان مصمم و متحد کرده است.

پس از بحث و بررسی و جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معاون دوم رئیس وستر، سرانجام یک کمیته مردمی با اشتراک افراد مسلکی و مردمی تشکیل گردید و فیصله شد که این کمیته در مدت زمان تعیین شده، طرح جامع امنیتی غرب کابل را تهیه کند تا برای تطبیق، آن را با حکومت و مقامات امنیتی در میان گذاشته و به زودترین وقت ممکن عملیاتی گردد.

نویسنده وستر- کابل