طرح جدید امنیتی غرب کابل؛ حوزه سیزدهم به دو حوزه جداگانه ۱۳ و ۱۴ تقسیم خواهد شد


طرح جدید امنیتی غرب کابل؛ حوزه سیزدهم به دو حوزه جداگانه 13 و 14 تقسیم خواهد شد

نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، طرح امنیتی شهر کابل به ویژه نواحی غرب کابل را به معاون دوم ریاست وستری سپردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست وستری، امآنلاین یکشنبه (۱۲ حمل) با نشر نیوزنامه‌ای گفت که در نشستی با حضور داشت سرور دانش معاون رییس وستر و مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی، طرح امنیتی شهر کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نخست طرح امنیتی شهر کابل که از جانب ارگان‌های امنیتی کشور تنظیم شده است، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه آن مسوولان ارگان‌های امنیتی در مورد تأمین امنیت شهر کابل و بخصوص مناطق غرب کابل نیز، به معاون دوم رییس وستر گزارش دادند.

آقای دانش در این نشست تاکید کرد که طرح یاد شده هرچه زودتر نهایی شده و برای اتخاذ تصامیم لازم به جلسه شورای امنیت ملی ارائه شود تا زمینه اجرایی شدن عملی آن فراهم گردد.

همچنین در این جلسه، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از انقسام حوزه ۱۳ غرب کابل به دو حوزه ۱۳ و ۱۴ برای تأمین هرچه بهتر امنیت باشندگان مناطق مربوطه و اجراشدن ضروریات برنامه تأمین امنیت مساجد و مراکز دینی نیز نیوز داد.

قابل ذکر است که در جلسه امنیتی هفته گذشته، معاون رییس وستر در خصوص تأمین امنیت شهروندان نواحی غرب کابل که اخیرا شاهد رویدادهای ناگواری بوده است، از وزارت داخله و ارگان‌های مرتبط امنیتی خواسته بود که برنامه تأمین امنیت مساجد و مراکز دینی را طبق پلان مشخص شده، به صورت دقیق اجرایی نمایند.

در این جلسه، نهادهای امنیتی کشور در خصوص تأمین امنیت شهرکابل مخصوصا نواحی غرب کابل به باشندگان شهر کابل اطمینان خاطر دادند. آقای دانش از هماهنگی مردم با نیروهای امنیتی ابراز قدردانی کرده؛ اما تاکید کرد که در امر تأمین امنیت همکاری مردم با نیروهای امنیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نویسنده وستر- کابل