طرح قانونی برای جلوگیری از توهین به مجاهدین روی دست است


طرح قانونی برای جلوگیری از توهین به مجاهدین روی دست است

رییس وستر می‌گوید که تمامی مردم افغانستان در جهاد نقش داشتند و هرکسی که به مجاهدین توهین می‌کند در واقع به پدر و مادر خود توهین کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی که در مراسم بزرگداشت از هشتم ثور، در ارگ ریاست وستری صحبت می‌کرد گفت که مردم افغانستان در هشتم ثور ۱۳۷۱ حماسه‌‌ای آفریدند که جهان را متحول ساخت و نظام دوقطبی جهان را به از بین برد.

آقای غنی افزود که مردم افغانستان با یک حرکت خودجوش از سراسر کشور با تمثیل وحدت ملی جهاد را به پیآنلاینی رساندند و هیچ عقده‌ی از هیچ کسی هم به دل نگرفتند.

اما؛ به گفته او، پس از پیآنلاینی جهاد، ترتیبات لازم برای حفظ حکومت گرفته نشد و به همین دلیل جهاد مردم افغانستان از طرف دشمنان و کدورت‌های درونی برخی مجاهدین بالای اصول موافقت نشد و بدبختانه توسل به زور جای تدبیر و مفاهمه و مباحثه را گرفت و این میراث هفتم ثور بود.

آقای غنی همچنین یاد آور شد که جهان نیز افغانستان را در انزوا رها کرد و قیمت اش را هم مردم مجاهد افغانستان و هم جهانیان پرداختند.

آقای غنی در مورد توهین به مجاهدین گفت که کسی که مجاهدین را توهین می‌کند پدر و مادر خود را توهین کرده است.

آقای غنی پس از آن چنین اظهاراتی را بیان کرد که رییس مجلس سنا از توهین برخی افراد به شخصیت‌های جهادی انتقاد کرد.

فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: “به صراحت می‌گویم که بعد از هشت ثور تعداد محدودی از رهبران جهادی بخاطر چوکی جنگیدند و جنایت‌هایی را مرتکب شدند که هیچ قابل بخشش نیست. اما این به این معنی نیست که تمام مجاهدین مقصر است.”

به گفته او، ظلم و خیانت این افراد نباید جهاد مردم افغانستان را زیر سوال ببرد و به مجاهدین توهین شود.

مسلم یار گفت که به خاطر جلوگیری از توهین به مجاهدین، مجلس سنا طرحی را آماده می کند که براساس آن هر کسی که  به شخصیت‌های ملی و جهادی، تاخت و تاز کند نهادهای عدلی و قضایی کشور با آن برخورد کنند.

همچنین آقای مسلم یار گفت که هشتم ثور به عنوان آنلاین پیآنلاینی مجاهدین باید همه ساله در کشور تجلیل گردد.

عبدالرئوف ابراهیمی نیز گفت که تجلیل و گرامی داشت از هشتم ثور به معنی تحریک و انگیزه دادن به جوانان کشور است و این آنلاین باید به عنوان بازتاب دهنده مجاهدت‌های مردم افغانستان بزرگداشت گردد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر