طرفداری علی پروین از مهدوی کیا و هاشمیان +فیلم
علی پروین با انتقاد از فوتبال پایه، از بازیکنان با سابقه‌ای مانند مهدوی کیا حمایت کرد.