طرف‌های درگیر در سودان جنوبی به توافق‌هایی دست یافتند
الدردیری محمد احمد، وزیر خارجه سودان اعلام کرد، در دومین روز از گفتگو‌های صلح سودان جنوبی، سالوا کر، رئیس جمهور سودان جنوبی و رقیبش ریک ماچار در برخی موارد به توافق‌هایی دست یافته اند.