طوفان فلورانس فروشگاه‌ها را به هرج‌و‌مرج کشاند +تصاویر
مردم کارولینای شمالی با هجوم به فروشگاه‌ها برای تهیه آذوقه و وسایل لازم، خود را برای مقابله با طوفان فلورانس آمده می‌کنند.