ظرف ۱۰ آنلاین گذشته ۲۰ متخلف را دستگیر کرده‌ایم


ظرف 10 آنلاین گذشته 20 متخلف را دستگیر کرده‌ایم

اداره محلی هرات نیوز داده در ۱۰ آنلاین گذشته حداقل ۲۰ دستگیر و به زندان فرستاده شده‌اند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به نویسنده وستر گفت: این افراد توسط سربازان گمنام امنیت ملی این ولایت به دستگیر شده‌اند.

به بیان وی شش تن از این افراد در پیوند با فعالیت‌های تروریستی و عضویت در گروه‌های ضد دولتی متهم هستند.

وی نیوز داده که دو تن از این افراد، از سرگروهان نیروهای مخالف دولت هستند.

او علاوه می‌کند که ۱۰ تن دیگر این مجموعه بازداشت شده، در آدمربایی و امور غیر قانونی فعالیت داشته‌اند.

آقای فرهاد همچنین از بازداشت فردی به اتهام جاسوسی برای کشورهای همسایه حکایت می‌کند.

این مقام دولتی در کنار این می‌گوید سه تن هم در پیوند به جعل اسناد و فساد اداری به دام امنیت ملی افتاده‌اند.

همچنین گفته شده که در این مدت ۱۰ آنلاین، شش بمب جاسازی شده توسط مخالفان دولت در ولسوالی‌های هرات کشف و خنثی شده است.

یحیی فولادی – ولایت هرات