عاقبت صلح میان مومنین و کفار از منظر رهبر انقلاب +فیلم
نماهنگی از بیانات رهبر انقلاب در خصوص برقراری صلح میان کفار و مومنین منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.