عامل ترور سربازان پلیس را بازداشت کردیم


عامل ترور سربازان پلیس را بازداشت کردیم

امنیت ملی هرات نیوز داده فردی که ماموریت ترور نیروهای پلیس در این ولایت را بر عهده داشته را دستگیر کرده است.

به گزارش نویسنده وستر، در نیوزنامه‌ای که این ارگان منتشر کرده، نام این فرد ابراهیم خوانده شده که در ولسوالی انجیل این ولایت زندگی می‌کرده است.

در این متن نوشته شده این فرد در قضیه ترور منجر به جراحت یک سرباز در حوزه اول امنیتی فرماندهی پلیس نقش داشته است.

این رویداد در تاریخ ۱۹ ماه حمل امسال رخ داده بود؛ دقیقا آنلاینی که امنیت ملی، این فرد را بازداشت کرد.

گفته شده یک نفر دیگر هم، با فرد دستگیر شده همکار بوده که هنوز اثری از آن نیست.

نیوزنامه امنیت ملی هرات تصریح می‌کند که عامل ترور سربازان پلیس هرات به جرم خود اعتراف کرده است.

همچنین نیوز داده شده که تحقیقات بیشتر در این مورد ادامه دارد.

ترور، آدمربایی و در این آنلاینها حملات انتحاری در مساجد، جرائمی است که هرات را رها نمی‌کنند.

یحیی فولادی – ولایت هرات