عبادی: عده‌ای هستند که برای سوار شدن بر موج اعتراضات در عراق تلاش می‌کنند
نخست‌وزیر عراق تلاش برخی را برای سوء استفاده از خواسته‌های تظاهرکنندگان در این کشور خطرناک خواند و درباره آن هشدار داد.