عبدالله: اگر جمعیت افغانستان به اندازه چین بود نتایج انتخابات تا قیامت هم اعلام نمی شد!
رئیس اجرائی دولت افغانستان در نشست امروز شورای وزیران این کشور به تندی از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرد.