عجیب ترین سرقت یک سارق از کفش فروشی! +فیلم
سارق جوان که با موفقیت وارد یک مغازه کفش فروشی شده بود با سرقت عجیب خود سوژه رسانه ها شد.