عربستان سفیر خود از کانادا را فراخواند/اخراج سفیر کانادا در عربستان
وزارت امور خارجه عربستان سفیر کانادا در این کشور را عنصر نامطلوب خوانده و فرصت داد تا ظرف ۴۸ ساعت آینده این کشور را ترک کند همچنین سفیر خود را در کانادا برای انجام مشورت‌های بیشتر فراخواند.