عربستان: یک موشک را در آسمان جیزان رهگیری کردیم
عربستان از رهگیری و انهدام یک فروند موشک بالستیک بر فراز شهر جیزان نیوز داد.