عربستان ۲ صیاد خارگی در اسارت خود را آزاد کردقائم مقام شیلات استان بوشهر گفت: ۲ صیاد جزیره خارگ که از سوی گارد ساحلی عربستان ششم آبان سال قبل دستگیر شده آزاد شدند.