عشق و ارادت مهابادی ها به حسین (ع) در روز عاشورا
خیابانهای مهاباد امروز مامن دلدادگان وعاشقان حسینی بود، جلوه های بی بدیلی از همدلی مسلمانان در ادامه راه ظلم ستیزی.