عضو ارشد حماس: با معامله آمریکایی قرن مقابله می‌کنیم
صلاح البردویل، عضو ارشد جنبش حماس گفت گزینه نخست جنبش حماس اتحاد و شراکت با همه فلسطینیان برای مقابله با طرح معامله قرن است.