علاقمندی ۴ کشور برای کسب میزبانی المپیک جوانان ۲۰۲۲
۴ کشور آفریقایی آمادگی خود را برای میزبانی المپیک جوانان در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند.